Головна » 2022 » Січень » 04
Новини    182    04.01.2022     0 коментарів

Інформуємо про можливість

постановки на облік дітей пільгових категорій для отримання путівки на оздоровлення за рахунок бюджетних коштів

Якщо Вашим дітям від 7 до 17 років і вони відносяться до наступних пільгових категорій:

- діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування;

- діти осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

- діти, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції;

- діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи;

- рідні діти батьків-вихователів або прийомних батьків, які проживають в одному ДБСТ / одній ПС;

- діти, взяті на облік службою у справах дітей як такі, що перебувають у складних життєвих обставинах;

- діти з інвалідністю (направляються у разі відсутності медичних протипоказань та здатності до самообслуговування);

- діти з багатодітних сімей;

- діти з малозабезпечених сімей;

- діти, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов'язків;

- діти, одному з батьків яких встановлено інвалідність I або II групи;

- діти, які перебувають на диспансерному обліку;

- діти працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села;

- талановиті та обдаровані діти - переможці міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінники навчання, лідери дитячих громадських організацій; дитячі творчі колективи та спортивні команди;

Вам необхідно (з 5 січня 2022 року) звернутися до відділу «Центр надання адміністративних послуг» Лозівської міської ради (м. Лозова, вул. Михайла Грушевського,  2; тел. (05745) 2-70-34, 2-58-21) з метою надання заяви щодо постановки на облік для отримання путівки на оздоровлення дітей пільгових категорій та пакету документів, що підтверджує статус дитини.

За більш повною інформацією, щодо оздоровлення дітей пільгових категорій просимо звертатись до відділу молоді та спорту Управління освіти, молоді та спорту Лозівської міської ради (м. Лозова, м-н 1, буд. 1, каб. 12, тел. 2-22-66) з понеділка по п’ятницю, з 8.00 до 17.00.

Новини    208    04.01.2022     0 коментарів

Оголошення про проведення конкурсного відбору на заміщення вакантної посади консультанта  Комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників»  Лозівської міської ради Харківської області

1.

Найменування і місце знаходження КУ «ЦПРПП»

Повна назва: Комунальна установа «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Лозівської міської ради Харківської області

Адреса: Харківська обл., м. Лозова, мікрорайон 1, будинок 1

2.

Найменування посади та умови оплати праці

Посада – консультант Комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Лозівської міської ради Харківської області

Посадовий оклад з підвищенням на 20% 8401,25 грн. (Підрозділ 2 розділу І додатка 2 до постанови Кабінету Міністрів України  від 30.08.2002 р. №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», додаток до Постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2021 року №1391 «Деякі питання становлення підвищень посадових окладів (ставок заробітної плати) та доплат за окремі види педагогічної діяльності у державних і комунальних закладах та установах освіти» з підвищенням на 10% та відповідно до пункту 1 Постанови Кабінету Міністрів України  від 11.01.2018 №22 «Про підвищення оплати праці педагогічних працівників» зі змінами від 10.07.2019 №695 з підвищенням на 10%.

Доплата за престижність – до 10%. ч 2 п.1 Постанови Кабінету Міністрів України від 23.03.2011 №373 «Про встановлення надбавки педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних  навчальних закладів, вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування».

Доплата за вислугу років – до 30% (Порядок виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти).

Також можуть  встановлюватися надбавки та премії, передбачені чинним законодавством.

3.

Кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду

 • громадянство України;
 • володіння державною мовою;
 • вища педагогічна освіта не нижче ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста;
 • стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше п’яти років;
 • організаторські здібності, фізичний і психічний стан кандидата не повинен перешкоджати виконанню професійних обов’язків.

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсному відборі, має право додати до заяви про участь у конкурсі інші документи, не передбачені в оголошенні.

4.

Основні посадові обов’язки

 • узагальнює та поширює інформацію з питань професійного розвитку педагогічних працівників;
 • координує діяльність професійних спільнот педагогічних працівників;
 • формує та оприлюднює на власному веб-сайті бази даних програм підвищення кваліфікації педагогічних працівників, інші джерела інформації (веб-ресурси), необхідні для професійного розвитку педагогічних працівників;
 • організовує та проводить консультування педагогічних працівників, зокрема з питань:

планування та визначення траєкторії їх професійного розвитку;

проведення супервізії;

розроблення документів закладу освіти;

особливостей організації освітнього процесу за різними формами здобуття освіти, у тому числі з використанням технологій дистанційного навчання;

впровадження компетентнісного, особистісно орієнтованого, діяльнісного, інклюзивного підходів до навчання здобувачів освіти і нових освітніх технологій

5.

Перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсному відборі, кінцевий строк і місце їх подання

 • заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»
 • автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);
 • копія паспорта громадянина України;
 • копія документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);
 • копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної)  роботи не менше трьох років на день їх подання;
 • довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;
 • заява про присутність/відсутність близьких родичів у складі конкурсної комісії.

Документи приймаються в термін з 04 до 12 січня  2022 року за адресою: Харківська область, м. Лозова, мікрорайон 1, будинок 1, поверх 1, кабінет 2

6.

Дата, місце та етапи проведення конкурсного відбору

Конкурс відбудеться 21 січня 2022 року о 10.00 за адресою: Харківська область, м. Лозова, мікрорайон 1, будинок 1, поверх 1, актова зала

Конкурсний відбір складається з таких етапів:

 • прийняття рішення про проведення конкурсу;
 • публікація оголошення про проведення конкурсного відбору на офіційних сайтах Уповноваженого органу управління КУ «ЦПРПП» та КУ «ЦПРПП»
 • прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсному відборі;
 • попередній розгляд поданих документів на відповідність встановленим законодавством вимогам;
 • допущення/недопущення кандидатів до участі у конкурсному відборі;
 • проведення конкурсного відбору;
 • визначення результатів конкурсного відбору;
 • оприлюднення результатів конкурсу.

Конкурс передбачає письмове тестування щодо визначення професійних компетентностей, розв’язання ситуаційного завдання, надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії.

7.

Прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію про проведення конкурсного відбору

Охрончук Наталія Миколаївна – директор Комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Лозівської міської ради Харківської області .

Телефон 0501783736

E-mail: loz.cprpp@gmail.com