Дошкільна освіта

ДО УВАГИ  БАТЬКІВ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ!!!

Відповідно  до п.2., п.3 ст.11.. Закону України «Про освіту» діти старшого дошкільного віку 5 (6) років обов’язково охоплюються дошкільною освітою відповідно до стандарту дошкільної освіти.           

З метою реалізації законного права дітей старшого дошкільного віку на отримання якісної та доступної дошкільної освіти Управління освіти, молоді та спорту Лозівської міської ради(далі-Управління) звертається до батьків дітей старшого дошкільного віку, які не відвідують заклади дошкільної освіти та не отримують дошкільну освіту,  з пропозицією звернутися до керівників територіальних закладів дошкільної освіти, або безпосередньо  в Управління (каб.17) для реєстрації дітей та можливості їх охоплення  різними формами дошкільної освіти.

Нагадуємо!!! Відповідальність за здобуття дітьми дошкільної освіти несуть батьки (п.2 ст.11 ЗУ «Про освіту»)

------

Засновником дошкільних навчальних закладів м. Лозова є Лозівська міська рада Харківської області.

Засновник здійснює фінансування дошкільного закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво та ремонт приміщень. Їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

Дошкільні навчальні заклади здійснюють свою діяльність відповідно до Конституції України, Законів України “Про освіту”, “Про дошкільну освіту”, Постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад”, інших діючих нормативно-правових актів та міжнародних договорів України, Декларації ООН про права дитини, власного Статуту та чинних програмно-методичних документів.

Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

Діяльність дошкільних навчальних закладів направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти; збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров’я дітей та обов'язкову дошкільну освіту дітей старшого дошкільного віку; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей і нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту.

 У дошкільних навчальних закладах створено та функціонують консультативні центри для батьків або осіб, які їх замінюють, і дітей, які виховуються в умовах сім’ї.

Згідно з фактичною мережею дошкільних навчальних закладів на 2017/2018 навчальний рік у  місті функціонує:

17 ДНЗ, з них:

Загального розвитку

Комбінованого типу (ДНЗ №11, 13, 14, НВК №10)

НВК

10

4

3

125 груп, з них:

109

4 спеціальні групи
3 санаторні групи

9

2338 дітей, з них:

103

2146

192

 

Кількість дітей  у дошкільних навчальних закладах на 100 місцях

ДНЗ

Кількість місць всього

Кількість місць від 1 до 3 років

Кількість місць від 3 до 6 років

Кількість груп

Кількість дітей

Кількість дітей на 100 місцях

Всього:

2336

440

1896

125

2338

100

 

Загальний показник на 100 місцях

Рік

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Кількість місць

2117

2141

2181

2181

2249

2306

2336

Кількість дітей у ДНЗ

2498

2331

2342

2349

2309

2315

2338

Кількість дітей на 100 місцях

118

109

107

108

103

100

100