У зв’язку з відсутністю заяв про участь у конкурсі на заміщення вакантної посади директора Комунального закладу «Павлівський ліцей» Лозівської міської ради Харківської області визнати конкурс таким, що не відбувся  (протокол конкурсної комісії № 1 від 27.10.2021).

 

Управління освіти, молоді та спорту Лозівської міської ради Харківської області оголошує конкурс на заміщення вакантної посади на контрактній основі строком на шість років (з особою, яка призначається на посаду керівника закладу загальної середньої освіти вперше,  -  строком на два роки)

директора Комунального закладу «Павлівський ліцей» Лозівської міської ради Харківської області

Місце знаходження КЗ «Павлівський ліцей»: Харківська область, Лозівський район, с. Павлівка Друга, вул. Десняка, буд.7.

Вимоги до кандидатів на посаду:

громадянство України, володіння державною мовою, вища  освіта        не нижче ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень          спеціаліста), стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності, фізичний і психічний стан кандидата не повинен перешкоджати виконанню професійних обов’язків.

 Бажаючі взяти  участь у конкурсі,  подають до конкурсної комісії такі документи:

- заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

  • автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);
  • копію паспорта громадянина України;
  • копію документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);
  • державний сертифікат про рівень володіння державною мовою, виданий Національною комісією зі стандартів державної мови;
  • копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх подання;
  • довідку про відсутність судимості;
  • довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;
  • мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Особа може подати інші документи, які підтверджуватимуть її професійні та/або моральні якості.

  Визначені у цьому пункті документи подаються особисто (або уповноваженою згідно з довіреністю особою) до конкурсної комісії у визначений в оголошенні строк.

Документи приймаються в термін з 10 листопада 2021 року по               08 грудня 2021 року за адресою: Харківська обл., м. Лозова, мікрорайон 1, буд. 1, Управління освіти, молоді та спорту Лозівської міської ради Харківської області, каб. 16 (контактна особа:   Олена ЛЕВЧЕНКО,             тел. 0(5745) 2-22-66, e-mail: pr.mlozova@dniokh.gov.ua).

Конкурс передбачає складання кваліфікаційного іспиту на знання законодавства, перевірка професійних компетентностей, яке буде здійснюватися у  формі письмового тестування з використанням тестових завдань, складених на основі тестових питань з Переліку, затвердженого наказом Міністерством освіти і науки України № 654 від 19 травня 2020 року, та інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти, письмового вирішення ситуаційного завдання, представлення публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку або стратегії розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації.

Конкурс відбудеться 17 грудня 2021 року адресою: м. Лозова,             мікрорайон 1, буд. 1, Управління освіти, молоді та спорту Лозівської міської ради Харківської області, 1 поверх, актова зала.

Умови оплати праці: посадовий оклад – 6889 грн., підвищення посадового окладу згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 11.01.2018 № 22 на 10%, доплати: за престижність – до 30%, за вислугу років – до 30%, також можуть встановлюватися надбавки та премії, передбачені чинним законодавством.