Права та обов’язки абітурієнтів, які проходять ЗНО


Абітурієнти мають право на:

 • виконання тестів, що відповідають вимогам програм ЗНО, затверджених МОН України;
 • ввічливе та неупереджене ставлення до себе з боку осіб, відповідальних за проведення тестування;
 • безпечні умови під час тестування;
 • апеляцію щодо порушення процедури проведення та результатів ЗНО;
 • доступ до інформації про мету, програми, порядок проходження ЗНО, форми тестових завдань, час і місце проведення тестувань, форму та час повідомлення результатів ЗНО.

Абітурієнти зобов’язані:

 • ознайомитися з інформацією про порядок проходження ЗНО;
 • своєчасно прибути до визначеного УЦОЯО пункту тестування з документами, необхідними для проходження ЗНО;
 • ввічливо ставитися до осіб, які проводять тестування чи беруть участь в ньому;
 • виконувати вказівки та вимоги персоналу пункту тестування, що стосуються процедури проведення ЗНО;
 • під час перебування в пункті тестування не користуватися в особистих інтересах, а також в інтересах інших осіб мобільними телефонами, фото- й відеоапаратурою, калькуляторами та іншими технічними засобами, друкованими й рукописними матеріалами (підручниками, посібниками, записками тощо), що не передбачені процедурами тестування.

Абітурієнтам під час тестування ЗАБОРОНЕНО

 • спілкуватися з іншими абітурієнтами;
 • передавати будь-які предмети та матеріали;
 • заважати іншим абітурієнтам у роботі над тестом, а також особам, які проводять ЗНО;
 • мати при собі будь-які засоби зв’язку, пристрої зчитування, обробки, збереження та відтворення інформації, друковані чи рукописні матеріали, що не передбачені процедурами тестування;
 • псувати майно навчального закладу та інших учасників.
У разі порушення цих вимог абітурієнта буде позбавлено права на продовження роботи з тестом, а виконані завдання – анульовано

У день тестування

1. Своєчасно прибути до пункту тестування

Взяти з собою:

 • документ, на підставі якого відбувалась реєстрація (паспорт або свідоцтво про народження);
 • сертифікат; запрошення-перепустку;
 • дві-три капілярні чи гелеві ручки із чорнилом чорного кольору;
 • маленьку прозору пляшку з питною водою (за бажанням).

Відсутність документа або сертифіката є підставою для заборони допуску проходження ЗНО.

2. Не брати із собою мобільні телефони, інші пристрої для збереження та обробки інформації

Наявність мобільних телефонів, інших пристроїв для збереження та обробки інформації є підставою для анулювання результатів ЗНО. З метою попередження їх використання під час проведення ЗНО здійснюватимуться запобіжні заходи, застосовуватимуться при цьому різні технічні засоби.

3. Знайти своє робоче місце в аудиторії

Орієнтиром будуть:

 • алфавітний список, вивішений при вході до пункту тестування;
 • аудиторний список, що знаходиться на вході до аудиторії тестування;
 • індивідуальна паперова наліпка на робочому столі.

Знаходження на невідповідному місці є підставою для анулювання результатів ЗНО.

4. Розмістити на краю робочого столу документи

Документи перевірятимуть кілька разів як під час входу до пункту тестування, так і роботи над тестом.

5. Уважно позначити в бланку відповідей номер тестового зошита

Неправильне оформлення бланків відповідей, що унеможливлює встановлення номера зошита є підставою для анулювання результатів ЗНО.

6. Під час тестування можливо вийти з аудиторії за власною потребою

Вихід з аудиторії не є підставою для продовження часу виконання тесту.
Вихід за межі пункту тестування під час виконання тестових завдань є підставою для анулювання результатів ЗНО та заборони допуску проходження ЗНО.

7. Після закінчення роботи над тестом здати банки відповідей і переконатися, що їх вкладено до спеціального пакета, засвідчити це підписом в аудиторному протоколі

Несвоєчасна здача бланків відповідей є підставою для анулювання результатів ЗНО.

 

УВАГА!

До виходу з пункту тестування необхідно надати уповноваженій особі СЕРТИФІКАТ, в якому буде зроблена відмітка про проходження ЗНО з певного предмета.

Без відмітки у сертифікаті про складання тесту з певного предмета результати ЗНО вважаються недійсними.

У разі допущення порушень процедури проведення ЗНО апеляційна заява подається до виходу з пункту тестування до регіонального центру оцінювання якості освіти через уповноважену особу.
Зразок заяви буде у наявності на кожному пункті тестуванні.
Розгляд заяви здійснюватиметься регламентною комісією регіонального центру оцінювання якості освіти.
Результати ЗНО будуть розміщені на персональних інформаційних сторінках учасників.
Роздруковані результати ЗНО із персональної інформаційної сторінки вважаються додатком до сертифікату.
У разі виникнення сумнівів стосовно об'єктивності оцінювання апеляційна заява щодо результатів ЗНО подається протягом 3 днів із моменту офіційного оголошення результатів з відповідного предмета на адресу Українського центру оцінювання якості освіти рекомендованим листом.
Розгляд заяви здійснюватиметься апеляційною комісією впродовж 10 днів із часу її надходження. Інформацію щодо розгляду буде подано на персональній інформаційній сторінці.