Комплектування дошкільного закладу

Групи у дошкільних закладах комплектуються за віковими ознаками. До дошкільного закладу приймаються діти віком від 2 місяців до 6 (7) років.

Наповнюваність груп у дошкільному навчальному закладі формується згідно з чинними законодавчими актами.

Рішення про прийом дітей до дошкільного закладу приймає завідувач протягом календарного року на підставі заяви батьків або осіб, що їх замінюють, медичної довідки про стан здоров’я дитини, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження, направлення Управління освіти, молоді та спорту Лозівської міської ради Харківської області. 
За дитиною зберігається місце у дошкільному закладі у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також в канікулярний та літній оздоровчий період.

Відрахування дітей з дошкільного закладу може здійснюватися: за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють; на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в дошкільному закладі цього типу; у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють плати за харчування дитини протягом двох місяців з моменту письмового повідомлення.

Переведення дітей з однієї вікової групи до іншої, формування новостворених груп здійснюється наприкінці оздоровчого періоду (серпень).

Вільні місця у ЗДО м. Лозова → ознайомитись