Заклад дошкільної освіти - інноваційний заклад

Інновації – це зміни всередині системи. У педагогічній інтерпретації, в найзагальнішому сенсі, інновації означають нововведення в педагогічній системі, що поліпшують розвиток і результати освітнього процесу. Сучасні тенденції розвитку дошкільної освіти характеризуються переходом від традиційної моделі виховання до розвивальної конструктивної моделі, орієнтованої на результат. У сучасних умовах розвитку дошкільної освіти все більшого розмаху набуває процес упровадження інновацій в усі сфери життя закладів дошкільної освіти громади.

Відсьогодні ми розпочинаємо знайомство із сучасними напрямами розвитку закладів  дошкільної освіти громади.