Вищим органом управління методичною роботою в місті є методична рада.

До складу входять

 • завідувач методичного кабінету – голова ради
 • члени ради – методисти методичного кабінету, заступники директора з НВР та ВР, керівники ММО, методисти дошкільних, позашкільних навчальних закладів.

Пріоритетна науково-методична проблема, над якою працює методична служба, - формування вчителя-дослідника, конкурентоспроможного фахівця з високим рівнем професіоналізму, методичної та загальної культури.

Нормативно-законодавчі документи

 • Конституція України
 • Закони України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", "Про загальну середню освіту", "Про позашкільну освіту", "Про місцеве самоврядування"
 • Положення про порядок здійснення інноваційної діяльності
 • Положення про районний (міський) методичний кабінет(центр)
 • Інші нормативно-правові документи, що регулюють діяльність навчальних закладів та установ

Кожного навчального року проводяться 6 засідань методичної ради, в ході яких вирішуються питання:

 • модернізації змісту, форм і методів підготовки педагогічних кадрів на засадах компетентнісного підходу;
 • змістовних технологічних нововведень;
 • програмно-методичного та нормативно-правового забезпечення навчально-виховного процесу в закладах освіти міста;
 • вивчення та узагальнення ефективного педагогічного досвіду;
 • засідання методичної ради проходять як в традиційній, так і в інтерактивній формах („круглий стіл”, „мозковий штурм”)

План засідань методичної ради

№ п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Форма узагальнення

Місце проведеня

Відповідальний

 

Засідання І

 

 

 

 

1

«Пріоритетні завдання методичних служб у контексті інтеграції до європейського освітнього простору»

22.09.16

протокол

відділ освіти

Чилова Л.Г.,

2

Реалізація регіональних освітніх проектів як ефективний інструмент підвищення якості методичної роботи

Зубенко Н.В.

3

Осучаснення навчального процесу в межах упровадження освітнього проекту вдосконалення змісту освітніх програм курсів підвищення кваліфікації

Бондаренко Л.В.

4

Обговорення концепції та змісту регіонального освітнього проекту «Виховний простір Харківщини»

Чернова Н.М.

5

Міжнародне дослідження якості освіти PISA-2018 як один із пріоритетів освітньої політики в Україні

Єршова О.В.

 

Засідання ІІ

 

 

 

 

1

Захист структури роботи з обдарованими дітьми. Проведення шкільних олімпіад, конкурсів та турнірів у 2016/2017 н.р.

20.10.16

протокол

відділ освіти

Зубенко Н.В.

2

Аналіз результатів ЗНО-2016.

Чилова Л.Г.

3

Організаційно-методичні аспекти атестації педагогічних працівників

Бондаренко Л.В..

4

Про організаційно-методичний супровід проведення професійних конкурсів: «Учитель року – 2017», фестиваль-огляд освітніх Інтернет-ресурсів, Всеукраїнський конкурс «Шкільна бібліотека»

Чилова Л.Г., Мархай Н.Ф.

 

Засідання IIІ

 

 

 

 

1

Про систему роботи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників міста у між атестаційний період та результати підвищення кваліфікації педагогів у 2016 році

19.01.17

протокол

відділ освіти

Бондаренко Л.В.

2

Про підсумки фестивалю-огляду освітніх Інтернет-ресурсів.

Мархай Н.Ф.

 

Засідання ІV

 

 

 

 

1

Схвалення досвіду роботи педагогічних працівників, які претендують на присвоєння (відповідність) педагогічного звання «старший вчитель» та «вчитель-методист»

16.02.17

протокол

відділ освіти

Чилова Л.Г., методисти

2

Про підсумки участі педагогів міста в обласних етапах професійних конкурсах

Чилова Л.Г., методисти

 

Засідання V

 

 

 

 

1

Обговорення та погодження узагальнених матеріалів вивчення об’єктів ефективного педагогічного досвіду.

16.03.17

протокол

відділ освіти

Чилова Л.Г., методисти

2

Результати ІІ і ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 2016/2017 н.р. і підсумки І та ІІ етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт Харківського територіального відділення МАН 2016/2017 н.р. Звіт за підсумками моніторингового дослідження за методом квадрант-аналізу

Зубенко Н.В.

 

Засідання VІ

 

 

 

 

1

Формування варіативної складової робочих навчальних планів ЗНЗ на 2017/2018 н.р.

18.05.17

протокол

відділ освіти

Чилова Л.Г., методисти

2

Про підсумки атестації педагогічних працівників міста у 2017 році

Бондаренко Л.В.

3

Про методичний супровід проведення ДПА та ЗНО в загальноосвітніх навчальних закладах міста

Чилова Л.Г., методисти

4

Підсумки участі учнів у Всеукраїнських творчих конкурсах та турнірах

Чернова Н.М.

5

Обговорення рекомендацій, пропозицій на наступний навчальний рік

Чилова Л.Г., керівники ММО

Матеріали засідань методичної ради