Вищим органом управління методичною роботою в місті є методична рада.

До складу входять

 • завідувач методичного кабінету – голова ради
 • члени ради – методисти методичного кабінету, заступники директорів з НВР та ВР, керівники ММО, методисти дошкільних, позашкільних закладів освіти.

Методична тема, над якою працює методична служба, - формування вчителя-дослідника, конкурентоспроможного фахівця з високим рівнем професіоналізму, методичної та загальної культури.

Нормативно-законодавчі документи

 • Конституція України
 • Закони України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", "Про загальну середню освіту", "Про позашкільну освіту", "Про місцеве самоврядування"
 • Положення про порядок здійснення інноваційної діяльності
 • Положення про районний (міський) методичний кабінет(центр)
 • Інші нормативно-правові документи, що регулюють діяльність навчальних закладів та установ

Кожного навчального року проводяться 6 засідань методичної ради, в ході яких вирішуються питання:

 • модернізації змісту, форм і методів підготовки педагогічних кадрів на засадах компетентнісного підходу;
 • змістовних технологічних нововведень;
 • програмно-методичного та нормативно-правового забезпечення навчально-виховного процесу в закладах освіти міста;
 • вивчення та узагальнення ефективного педагогічного досвіду;
 • засідання методичної ради проходять як в традиційній, так і в інтерактивній формах („круглий стіл”, „мозковий штурм”)

План засідань методичної ради на 2018 рік

№ п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Форма узагальнення

Місце проведеня

Відповідальний

Відмітка про виконання

 

Засідання І

 

 

 

 

 

1

Про систему роботи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників міста у між атестаційний період та результати підвищення кваліфікації педагогів у 2018 році

25.01.18

протокол

Управління

Бондаренко Л.В.

 

2

Про фестиваль «Добрих практик» освітян Харківщини «Майстри педагогічної справи презентують»

Мархай Н.Ф.

 

 

Засідання ІІ

 

 

 

 

 

1

Схвалення досвідів роботи педагогічних працівників, які претендують на присвоєння (відповідність) педагогічного звання «старший вчитель» та «вчитель-методист», учасників професійного конкурсу «Кращий вихователь Харківщини»

22.02.18

протокол

Управління

Чилова Л.Г., методисти

 

2

Про підсумки участі педагогів міста в обласних етапах професійних конкурсів

Чилова Л.Г., методисти

 

3

Про ознайомлення з робочим навчально-тематичним планом організації і проведення підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладами післядипломної педагогічної освіти у місті Лозова «Особливості організації освітнього процесу у 1-му класі в умовах упровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти»

Рошка Н.М.

 

4.

Різне

Чилова Л.Г., методисти

 

 

Засідання ІІІ

 

 

 

 

 

1

Про підсумки атестації педагогічних працівників міста у 2018 році

26.04.18

протокол

Управління

Бондаренко Л.В.

 

2

Про підвищення кваліфікації педагогічних працівників на 2018/2019 н.р.

Бондаренко Л.В.

 

3

Результати ІІ і ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 2017/2018 н.р. і підсумки І та ІІ етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт Харківського територіального відділення МАН 2017/2018 н.р. Звіт за підсумками моніторингового дослідження за методом квадрант-аналізу

Зубенко Н.В.

 

 

Засідання IV

 

 

 

 

 

1

Формування варіативної складової робочих навчальних планів ЗНЗ на 2018-2019 н.р.

24.05.18

протокол

 управління

Чилова Л.Г., методисти

 

2

Підсумки участі учнів у Всеукраїнських творчих конкурсах, спортивних змаганнях та турнірах

Чернова Н.М., Мельникова В.М.

 

3

Обговорення рекомендацій, пропозицій на наступний навчальний рік

Чилова Л.Г., керівники ММО

 

 

Засідання V

 

 

 

 

 

1

«Пріоритетні завдання методичних служб у контексті інтеграції до європейського освітнього простору»

27.09.18

протокол

Управління

Чилова Л.Г.,

 

2

Найбільш актуальні питання моніторингового дослідження учнів закладів загальної середньої освіти

Єршова О.В.

3

Реалізація науково-методичного проекту «Підвищення ефективності професійної майстерності  (управлінської діяльності) керівників загальноосвітніх навчальних закладів у міжкурсовий (міжатестаційний) період», як механізм удосконалення менеджменту загальної середньої освіти

Бондаренко Л.В.

4

Реалізація концепції регіонального освітнього проекту «Виховний простір Харківщини»

Чернова Н.М.

5

Захист структури роботи з обдарованими дітьми. Проведення шкільних олімпіад, конкурсів та турнірів у 2018 р.

Зубенко Н.В.

 

Засідання

 

 

 

 

 

1

Аналіз результатів ЗНО-2018.

25.10.18

протокол

Управління

Чилова Л.Г.

 

2

Організаційно-методичні аспекти атестації педагогічних працівників

Бондаренко Л.В..

3

Про організаційно-методичний супровід проведення професійних конкурсів: «Учитель року – 2019», фестиваль «Добрих практик» освітян Харківщини «Майстри педагогічної справи презентують)», Всеукраїнський конкурс «Шкільна бібліотека»

Чилова Л.Г., Мархай Н.Ф.

 

Матеріали засідань методичної ради

2018-01-25 - І засідання методичної ради - ознайомитись
2018-02-22 - IІ засідання методичної ради - ознайомитись