Вищим органом управління методичною роботою в місті є методична рада.

До складу входять

 • завідувач методичного кабінету – голова ради
 • члени ради – методисти методичного кабінету, заступники директора з НВР та ВР, керівники ММО, методисти дошкільних, позашкільних навчальних закладів.

Пріоритетна науково-методична проблема, над якою працює методична служба, - формування вчителя-дослідника, конкурентоспроможного фахівця з високим рівнем професіоналізму, методичної та загальної культури.

Нормативно-законодавчі документи

 • Конституція України
 • Закони України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", "Про загальну середню освіту", "Про позашкільну освіту", "Про місцеве самоврядування"
 • Положення про порядок здійснення інноваційної діяльності
 • Положення про районний (міський) методичний кабінет(центр)
 • Інші нормативно-правові документи, що регулюють діяльність навчальних закладів та установ

Кожного навчального року проводяться 6 засідань методичної ради, в ході яких вирішуються питання:

 • модернізації змісту, форм і методів підготовки педагогічних кадрів на засадах компетентнісного підходу;
 • змістовних технологічних нововведень;
 • програмно-методичного та нормативно-правового забезпечення навчально-виховного процесу в закладах освіти міста;
 • вивчення та узагальнення ефективного педагогічного досвіду;
 • засідання методичної ради проходять як в традиційній, так і в інтерактивній формах („круглий стіл”, „мозковий штурм”)

План засідань методичної ради на І семестр 2017/2018 навчального року

№ з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Форма узагальнення

Місце проведення

Відповідальний

Засідання І

1

Обговорення актуальних питань щодо методичних рекомендації щодо викладання базових предметів у 2017/2018 навчальному році

 

21.09.2017

Протокол

Актова зала Управління освіти, молоді та спорту

Чилова Л.Г., методисти МК

2

Організаційно-методичні аспекти атестації педагогічних працівників

 

Бондаренко Л.В.

3

Захист структури роботи з обдарованими дітьми. Проведення шкільних олімпіад, конкурсів та турнірів у 2016/2017 н.р.

 

Зубенко Н.В.

4

Аналіз результатів ЗНО-2017 з української мови і літератури, математики, історії України та англійської мови.

 

 

Чилова Л.Г., методисти МК

Засідання ІІ

1.

Про організаційно-методичний супровід проведення професійних конкурсів: «Учитель року – 2018»,

фестиваль-огляд освітніх Інтернет-ресурсів.

26.10.2017

Протокол

Актова зала Управління освіти, молоді та спорту

Чилова Л.Г.,

 

Мархай Н.Ф.

2.

Аналіз результатів ЗНО-2017 з біології, географії, фізики та хімії.

Чилова Л.Г., методисти МК

3.

Ознайомлення з матеріалами тестування учнів у межах підготовки до Міжнародного дослідження якості освіти PISA-2018

Єршова О.В.

Матеріали засідань методичної ради

2017-09-21 - І засідання методичної ради - ознайомитись
2017-11-02 - IІ засідання методичної ради - ознайомитись