Вищим органом управління методичною роботою в місті є методична рада.

До складу входять

 • завідувач методичного кабінету – голова ради
 • члени ради – методисти методичного кабінету, заступники директорів з НВР та ВР, керівники ММО, методисти дошкільних, позашкільних закладів освіти.

Методична тема, над якою працює методична служба, - формування вчителя-дослідника, конкурентоспроможного фахівця з високим рівнем професіоналізму, методичної та загальної культури.

Нормативно-законодавчі документи

 • Конституція України
 • Закони України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", "Про загальну середню освіту", "Про позашкільну освіту", "Про місцеве самоврядування"
 • Положення про порядок здійснення інноваційної діяльності
 • Положення про районний (міський) методичний кабінет(центр)
 • Інші нормативно-правові документи, що регулюють діяльність навчальних закладів та установ

Кожного навчального року проводяться 6 засідань методичної ради, в ході яких вирішуються питання:

 • модернізації змісту, форм і методів підготовки педагогічних кадрів на засадах компетентнісного підходу;
 • змістовних технологічних нововведень;
 • програмно-методичного та нормативно-правового забезпечення навчально-виховного процесу в закладах освіти міста;
 • вивчення та узагальнення ефективного педагогічного досвіду;
 • засідання методичної ради проходять як в традиційній, так і в інтерактивній формах („круглий стіл”, „мозковий штурм”)

План засідань методичної ради на 2019 рік

№ п/п

Назва заходу

Термін виконання

Форма узагальнення

Відповідальні за виконання

Відмітки про виконання

І засідання

1

Про організацію методичної роботи  з педагогічними працівниками в 2019 році

Січень 2019

протокол

Охрончук Н.М.

 

 

2

Про навчання  вчителів початкових класів  та керівників закладів освіти  в умовах роботи Нової української школи

Бабенко О.О.

Бондаренко Л.В.

 

 

3

Про підсумки проведення  ІІ (міського) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів та І (міського) етапу  Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН.

Зубенко Н.В.

 

 

4

Про узагальнення досвіду роботи Лозівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1з теми «Нові підходи до соціалізації учнів у освітньому середовищі»

Мархай Н.Ф.

 

 

5

Про участь педагогічних працівників у фестивалі «добрих практик» освітян Харківщини «Майстри педагогічної справи презентують»

Мархай Н.Ф.

 

 

6

Про погодження програм діяльності творчих об’єднань вчителів

Методисти

 

ІІ засідання

1

Про підсумки участі учнів в обласних етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів, конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН та інших рейтингових конкурсах

Червень 2019

протокол

Зубенко Н.В.

 

 

2

Про участь закладів освіти у Міжнародних, Всеукраїнських та регіональних проектах

 

 

Мархай Н.Ф.

 

 

3

Про   актуальні питання моніторингових досліджень учнів закладів загальної середньої освіти

 

 

Єршова О.В.

 

4

Про підсумки роботи в 1-х класах за концепцією Нової української школи

 

 

Бабенко О.О.

 

5

Про підсумки участі педагогів у фахових конкурсах

 

 

Мархай Н.Ф.

 

ІІІ засідання

1

Про забезпечення підручниками учнів закладів освіти  міста.

Жовтень 2019

протокол

Мархай Н.Ф.

 

2

Про організаційно-методичні заходи щодо підготовки і проведення ЗНО у 2020 році

 

 

Охрончук Н.М.

 

3

Про організацію освітнього процесу в 2-х класах за новим Державним стандартом початкової загальної освіти

 

 

Бабенко О.О.

 

4

Про організацію роботи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників

 

 

Бондаренко Л.В.

 

ІV засідання

1

Про схвалення плану роботи ММК УОМС на 2020 рік

Грудень 2018

протокол

Охрончук Н.М.

 

2

Про погодження планів роботи ММО на

2020 рік

 

 

Охрончук Н.М.

 

3

Про підсумки участі учнів в інтелектуальних, творчих та спортивних  змаганнях міського рівня

 

 

Зубенко Н.В.

Чернова Н.М.

Мельникова В.М.

 

 

Матеріали засідань методичної ради

2018-01-25 - І засідання методичної ради - ознайомитись
2018-02-22 - IІ засідання методичної ради - ознайомитись