Індивідуальне навчання - Рекомендації батькам

Зарахування дитини до закладу загальної середньої освіти на індивідуальну форму навчання

1. Отримати в лікувальній установі за місцем спостереження дитини висновок лікарсько-консультаційної комісії про переведення на індивідуальну форму навчання за станом здоров’я, (для осіб, які за станом здоров'я не можуть відвідувати заклад, а також осіб з особливими освітніми потребами).

2. Отримати висновок психолого-медико-педагогічної комісії.

  • Якщо батьки не згодні з висновком ПМПК місцевого рівня вони можуть звернутись до обласної ПМПК, рішення якої є остаточним.
  • Висновок ПМПК є обов'язковою умовою для зарахування на індивідуальну форму учнів, навчання яких потребує визначення особливих освітніх потреб, методів навчання та інших додаткових заходів освітнього процесу.

3. Ознайомитися з Положенням про організацію індивідуального навчання та іншими нормативними документами. Це можна зробити самостійно або за допомогою адміністрації закладу.

4. Надати директору закладу загальної середньої освіти за місцем проживання дитини заяву про зарахування на індивідуальну форму навчання + довідку + висновок ПМПК (для учнів з особливими освітніми потребами) + документ про наявний рівень освіти (табель навчальних досягнень, свідоцтво про базову загальну середню освіту).

Організація індивідуального навчання учнів, які мають високий навчальний потенціал і можуть прискорено закінчити школу здійснюється на підставі рішення ради навчального закладу.

5. Не пізніше двох тижнів після надання заяви і всіх документів погодити (письмово) розклад навчальних занять, складений адміністрацією школи.

6. Взяти участь у розробці індивідуального навчального плану та індивідуальних навчальних програм відповідно до висновку ПМПК (для учнів з особливими освітніми потребами).