Контакти

Адреса: 64604, Харківська область, м. Лозова, мікрорайон 1
Е-mailmkab.mlozova@dniokh.gov.ua

Метою діяльності методичної служби є організаційно-методичне забезпечення системи освіти міста, координаційний супровід підвищення кваліфікації, професійного рівня педагогічних працівників закладів освіти, розвиток творчої ініціативи вчителів.

Пріоритетними напрямами діяльності ММК є:

 • інформаційно-технологічний (забезпечення нормативно-правового та методичного регулювання діяльності педагогічних колективів)
  • дотримання оперативності, доступності, адресності інформаційного забезпечення діяльності педагогів;
  • надання консалтингових послуг з проблем сучасного розвитку освіти;
  • гнучкість і швидкість реагування на зовнішні зміни та постійний розвиток педагогічного загалу,
 • педагогічний (забезпечення умов для неперервної професійної освіти педагогів і керівних кадрів)
  • підвищення рівня професійної компетентності вчителів, перенос акцента в змісті методичної роботи на розвиток   методологічної, методичної та інформаційної культури педагогів;
  • побудова індивідуальних програм розвитку педагогів на основі діагностики і аналізу результатів професійно-педагогічної діяльності;
  • розвиток у педагогічних працівників мотиваційної діяльності до неперервного професійного розвитку і самоосвіти до вивчення, узагальнення і поширення ЕПД,
 • науково-пошуковий (забезпечення ефективності інноваційного розвитку закладів освіти, впровадження в освітній процес нових Державних стандартів, Концепці  Нової української школи);
 • науково-методична підтримка дослідно-експериментальної діяльності, інноваційної діяльності, творчих обє'днань  вчителів;
  • організаційно-методичний супровід навчально-пошукової та науково-пошукової роботи учнів закладів освіти;
  • налагодження контактів, зв’язків з вищими навчальними закладами, що позитивно впливають на реалізацію нових освітніх завдань;
  • стимулювання і підтримка ініціатив педагогів щодо розвитку інноваційних процесів в навчальних закладах.
 • управлінський (забезпечення якості освіти у відповідності до вимог нових освітніх стандартів)
  • створення системи менеджмента якості   освіти міста  та підтримка її функціонування;
  • створення та підтримка системи моніторингових досліджень;
  • комплексний навчально-методичний супровід освітнього процесу та науково-методичного забезпечення реалізації нових державних стандартів.

В основні завдання методкабінету входять:

 • організаційно-методичний супровід викладання навчальних предметів за новими програмами в умовах упровадження державних стандартів початкової та базової загальної середньої освіти;
 • координація діяльності методичних кабінетів при  закладах освіти, міських  і шкільних методичних обє'днань;
 • моніторинг якості загальної середньої освіти та рівня навчальних досягнень учнів;
 • патронаж   закладів освіти, які  здійснюють дослідно-експериментальну та  освітньо-проектну діяльність;
 • проведення міських етапів конкурсів фахової майстерності педагогів та учнівських інтелектуальних конкурсів; надання допомоги щодо підготовки їх до участі в наступних етапах змагань;
 • вивчення, узагальнення і впровадження в ЕПД, як окремих вчителів, так і педагогічних  колективів закладів освіти;
 • проведення масових заходів, спрямованих на поширення інформації щодо дослідницько-експерементальної, науково-пошукової та інноваційної діяльності навчальних закладів;
 • висвітлення в ЗМІ інноваційної діяльності педколективів з питань  розвитку освіти в місті;
 • своєчасне інформування працівників  закладів  освіти про законодавчі, нормативно-правові акти і документи в галузі освіти.